HACKED BY LOARD MAHDI
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ม.กรุงเทพได้รับประกาศเกียรติคุณ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 4 มกราคม 2554
ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ME&WE สำคัญที่ “เธอ” สำคัญที่ “ฉัน” สำคัญที่ “เรา” สู่อนาคตใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วันที่ 3 มกราคม 2554
ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ผศ.สุนิสาได้รับการแต่งตั้งจาก สสส.เป็นคณะกรรมการ
วันที่ 21 ธันวาคม 2553
ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2553
วันที่ 17 ธันวาคม 2553
ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ บริหารธุรกิจ สรรค์สร้างความคิด พิชิต QA
วันที่ 13 ธันวาคม 2553
ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น สสอท.
วันที่ 7 ธันวาคม 2553
ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
วันที่ 2 ธันวาคม 2553
ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ กรรมการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนและโค้ช การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ปิดฉาก BANGKOK GAME JAME 2010 เรียลลิตี้สุดมันส์ของคนพันธุ์เกม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553